ENGLISH:

In Phenomenal we have a code of conduct, to make sure we all have the same understanding of what makes it a good and safe space to work. This code applies to all employees of Phenomenal, as well as outside collaborators.

We expect from each other: - That we keep a good and respectful tone when working.

We will under no circumstances accept any behavior where you discriminate, act violently, harm people or act aggressively.

Inclusivity and Diversity Phenomenal is an inclusive and diverse workplace, and therefore you will meet people who are different from you and from time to time it may challenge your perception of our world. It's important that we all listen and learn. If you have questions regarding inclusion or diversity or are unsure how to handle situations around this you are always welcome to ask the Leadership, and they will do their best to answer or direct you to where you can learn more.

If you feel unsafe

Saying no is sometimes neccesary Your leader can’t always know what is too much work for you at any given time, so you are always allowed to say “no” if you’re asked to do a job that isn’t possible with your given time and resources, provided that you give us this reason. Conversely, your leader can always ask you to do something, with the expectation that you inform them if you’re unable to fulfill the task given your available time and resources.

We want to hear your feedback We are always learning, therefore if you feel there is something we should do better as an employer, we hereby promise you that we will treat your feedback with respect and mutual understanding.

DANISH:

I Phenomenal har vi en adfærdskodeks for at sikre, at vi alle har den samme forståelse af, hvad der gør det til et godt og trygt arbejdsrum. Denne adfærdskodeks gælder for alle medarbejdere i Phenomenal såvel som eksterne samarbejdspartnere.

Vi forventer af hinanden:

Vi vil under ingen omstændigheder acceptere adfærd, hvor du diskriminerer, handler voldeligt, skader mennesker eller optræder aggressivt.

Inklusivitet og mangfoldighed Phenomenal er en inklusiv og mangfoldig arbejdsplads, og derfor vil du møde mennesker, der er forskellige fra dig, og det kan fra tid til anden udfordre din opfattelse af vores verden. Det er vigtigt, at vi alle lytter og lærer. Hvis du har spørgsmål vedrørende inklusion eller mangfoldighed, eller er usikker på, hvordan du skal håndtere situationer i den forbindelse, er du altid velkommen til at spørge ledelsen, og de vil gøre deres bedste for at besvare eller henvise dig til, hvor du kan lære mere.

Hvis du føler dig utryg

At sige nej er nogle gange nødvendigt Din leder kan ikke altid vide, hvad der er for meget arbejde for dig på et givet tidspunkt, så du har altid lov til at sige "nej", hvis du bliver bedt om at udføre en opgave, der ikke er mulig med dine tilgængelige tid og ressourcer, forudsat at du giver os denne begrundelse. Omvendt kan din leder altid bede dig om at gøre noget, med forventningen om, at du informerer dem, hvis du ikke er i stand til at udføre opgaven med din tilgængelige tid og ressourcer.

Vi vil gerne høre din feedback Vi er altid i gang med at lære, derfor hvis du mener, at der er noget, vi bør gøre bedre som arbejdsgiver, lover vi hermed, at vi vil behandle din feedback med respekt og gensidig forståelse.